English    Español    Català  
Fes la teua pregunta sobre ciència. La revista Mètode la traslladarà a persones expertes per respondre-la a través de la seua web. Entraràs en el sorteig d’un lot de publicacions de Mètode.
Per a participar en el sorteig de la subscripció et demanem que emplenes una sèrie de dades personals. Aquestes dades seran utilitzades per a gestionar el sorteig i per a dur a terme una recerca des de l’Observatori de les Dues Cultures de la Universitat de València sobre la percepció social de la ciència. El tractament de les dades serà totalment anònim i únicament amb fins de recerca, mai comercials. Les dades no seran cedides a tercers.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça [email protected] per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es, «política de privacitat».
Nom i cognoms
País de residència
Codi postal
Correu electrònic

Edat
Sexe
Nivell d’estudis
Àrea de la seua titulació universitària


Es realitzaran 4 sortejos anuals entre les persones participants durant cada trimestre.
Dades dels sortejos: Primer trimestre: entre el 15 i el 20 de març. Segon trimestre: entre el 15 i el 20 juny.
Tercer trimestre: entre el 15 i el 20 de setembre. Quart trimestre: entre el 15 i el 20 de desembre.